Volejte
283 114 212
Napište nám a domluvte si
KONZULTACE ZDARMA

Výhody

Rychlost realizace hrubé stavby

Výstavba hrubé stavby včetně základové desky v konstrukční soustavě SKELETSYSTEM GOLDBECK trvá 1 až 2 týdny. Běžný způsob stavby zabere časový interval několika měsíců.

Minimalizace zemních prací

Založení hrubé stavby je řešeno pouze bodovými podporami - monolitickými základovými patkami. Základová deska řeší nejen samotné založení objektu, ale i bezprostředního okolí. Běžný způsob založení na základových pasech či kontaktní základové desce je materiálově i časově náročnější.

Šetrnost ke stavebnímu pozemku

Konstrukční soustava SKELETSYSTEM GOLDBECK nevyžaduje odstranění skrývky pod budovaným objektem ani jeho nejbližšího okolí, protože využívá řešení nadzemní základové desky na bodových podporách.

Souběžná výstavba spodní a vrchní stavby

Konstrukční soustava SKELETSYSTEM GOLDBECK z podstaty řešení umožňuje souběžnou výstavbu spodní a vrchní stavby, neboť využívá bodových podpor základové desky pro svislé podpory vrchní stavby.

Výstavba v klimaticky nepříznivých podmínkách

Hrubou stavbu lze v konstrukční soustavě SKELETSYSTEM GOLDBECK provádět i ve ztížených klimatických podmínkách (déšť, mráz) bez technologických přestávek a ohrožení jakosti stavby.

Zvýšená ochrana vrchní stavby objektu

Způsob založení hrubé stavby zajišťuje zvýšenou ochranu objektu proti radonu, zemní vlhkosti, při zvýšené hladině spodních vod nebo při povodňových událostech, a to bez nákladných opatření, která by bylo nutné provést při klasickém způsobu stavění.

Finalizované konstrukční prvky stavby

Konstrukční soustava využívá při výstavbě továrně vyráběné finalizované prvky, bez nutných stavebních úprav realizovaných na stavbě. To zajišťuje zvýšenou životnost a bezúdržbovou v celém průběhu užívání objektu.

Volná dispozice objektu

Skeletová konstrukce objektu po obvodu bez vnitřních podpor umožňuje variabilní řešení vnitřního prostoru objektu. Běžné stavby se stěnovými podporovými konstrukcemi definují vnitřní uspořádání a omezují tak možnosti řešení. Pozdější změny dispozice, úprava či rozšíření objektu pak vyžadují velmi nákladná řešení.

Suchý proces výstavby

Běžný způsob stavby vnáší do budované konstrukce vlhkost, která následně způsobuje při vysychání četné potíže či omezení funkčních vlastností a životnosti objektu. Konstrukční prvky a způsob stavění v konstrukční soustavě SKELETSYSTEM GOLDBECK eliminuje ve své podstatě mokré procesy na stavbě a rychlostí stavby eliminuje také možnost promáčení budované stavební konstrukce klimatickými vlivy před jejím dokončením.

Netradiční architektonický výraz objektů

Konstrukční soustava SKELETSYSTEM GOLDBECK umožňuje aplikovat do nosného skeletu progresivní prvky modulární výstavby a netradičním umístěním a provedením lze naplnit představy architekta a budoucího uživatele objektu na osobitý výraz stavby.

Variabilní řešení obvodového pláště objektu

Obvodový plášť mezi sloupovými podporami je možné řešit rozdílnými materiálovými i konstrukčními způsoby a lze jej v průběhu užívání i zaměňovat bez omezení statické funkce i uživatelských požadavků. Nosné obvodové stěnové podpory jsou pevně spojeny s dalšími nosnými konstrukčními prvky a jejich radikální záměna je téměř vyloučena s ohledem na jejich materiálovou nebo konstrukční povahu.

Rostoucí dům

Konstrukční soustava SKELETSYSTEM GOLDBECK umožňuje následné rozšíření objektu do boku a do výšky pomocí jednoduchých konstrukčních prvků.

MODERNÍ DESIGN STAVEB

Řešení objektů pomocí skeletsystému nabízí kromě klasických typů domů i nadstandardní řešení a moderní design nových staveb.

VHODNÉ PRO KOMPLIKOVANÝ TERÉN

Ideální pro komplikovaný terén, svahy či oblasti ohrožené záplavovou vodou

"jednoręki bandyta" w kasynie jednoręki bandyta online - prosta gra na prostej aplikacji Skąd się wzięła ta wojownicza nazwa? To jest pytanie dla tych, którzy dopiero zaczynają odczuwać potrzebę... maszyna nie dostała tego przez przypadek. W naziemnych lokalach rozrywkowych urządzenie to jest wykonane in vivo. i dźwignia, która obraca bębny do gry z obrazem siedmiu, Wirtualny "jednoręki bandyta" nie różni się niczym od jego mechanicznego brata. Gamer wynik rundy. Jeśli nagrodzona kombinacja symboli (zwykle z udziałem oznacza porażkę w rundzie. Ale jest wiele niuansów w tym pozornie prostym procesie... i nie każdy gracz jest w stanie znaleźć zwycięską taktykę.