Volejte
283 114 212
Napište nám a domluvte si
KONZULTACE ZDARMA

Jak se staví dům ze Skeletsystému?

SKELETSYSTEM GOLDBECK - výstavba krok za krokem

SKELETSYSTEM GOLDBECK - 3D vizualizace SKELETSYSTEM GOLDBECK - 3D vizualizace

1. Koncepce a návrh

Vše začíná samozřejmě architektonickou studií. Od ní se pak odvíjí konkrétní návrh konstrukce.

Návrh konstrukce Návrh konstrukce
Návrh konstrukce Návrh konstrukce

2. Výkopové práce

Díky bodově podepřené základové desce je možné omezit výkopové práce na minimum. Ve srovnání s klasickým způsobem stavby jde o velké ušetření času i finančních prostředků.

Výkopové práce Výkopové práce

3. Základové patky

Dalším krokem je betonování základových patek a příprava pro ukotvení svislých nosných prvků a základové desky. Následuje uložení přípojek inženýrských sítí. Tím končí přípravná fáze a může začít vlastní montáž konstrukční soustavy SKELETSYSTEM GOLDBECK.

Základové patky Základové patky
Základové patky Základové patky

4. Sloupy

K základovým patkám jsou následně montovány prefabrikované sloupy.

Sloupy Sloupy

5. Základové prahy

Ke sloupům jsou upevněny základové prahy, do kterých budou následně ukládány prefabrikované dílce Spiroll.

Základové prahy Základové prahy

6. Základová deska

Dalším krokem je dokončení základové desky, která se skládá ze základových prahů a prefabrikovaných dílců Spiroll.

Základová deska Základová deska

7. Nosný skelet

Montáž nosného skeletu dále pokračuje montáží průvlaků a přípravou pro zastropení. K tomu je možné opět využít dílce Spiroll.

Nosný skelet Nosný skelet

8. Stropní konstrukce z dílců Spiroll a montáž posledního průvlaku

Po uložení stropních dílců Spiroll, které slouží jako nosná konstrukce dalšího podlaží, dochází k montáži posledního průvlaku.

Stropní konstrukce Stropní konstrukce
Stropní konstrukce Stropní konstrukce

9. Zmonolitnění stavby

Po dokončení montáže prefabrikovaných prvků následuje tzv. zmonolitnění stavby, tedy provedení zálivek a zálivkové výztuže. Tímto krokem je ukončena vlastní montáž konstrukční soustavy SKELETSYSTEM GOLDBECK. Tato montáž trvá většinou pouhých 48 hodin.

Zmonolitnění stavby Zmonolitnění stavby

10. Výplně stěn

Pro výplně stěn je možné využít libovolné technologie či materiálu, od klasického zdiva až po využití dřeva a vytvoření tzv. kompozitní stavby.

Výplně stěn Výplně stěn

11. Dokončení hrubé stavby

Hrubá stavba bývá dokončena do dvou týdnů od zahájení montáže.

Dokončení hrubé stavby Dokončení hrubé stavby

12. Dokončení celé stavby, příprava na kolaudaci

Dále již vše pokračuje stejně jako u jiných konstrukčních systémů. V řádech několika měsíců bývá stavba připravena ke kolaudaci.

Dokončení hrubé stavby rodinného domu Dokončení hrubé stavby rodinného domu